h%C3%A4grarliten.jpg

Här ser man en havsörn och nästan 30-tal gråhägrar. På ett av fotografierna har jag över fyrtio hägrar så jag antar att hägerstammen består av minst 60 individer. Med tanke på att man i Finland räknar mellan 2000-3000 gråhägrar så är ju detta en stor andel av dem. De kan vara mera.