R%C3%A5djurens%20rike.jpg

 

 

Att ordna en utställningen kräver planering och tid. 

Min egen Checklista

Platsen och tidpunkten 

Åbo Stadsbibliotek 1.9-30.9 2018

Utrymmet styr mycket hur det lönar sig att göra utprints.

Pappersbilder, storlek, vilket papper, ramar inte ramar, passpartour eller inte

Kapaskivor, eller andra typer av skivor

Olika kostnadsförslag  skall jag printa själv eller ha andra att printa

Story namnet på utställningen, Antalet bilder

Rådjurens rike

Annat viktigt i reklamsyfte

plansch, flayers och visitkort

- kontakt med pressen 

.- sociala medier